top of page
Logo.jpg
Vaarwel en Vooruit: COLT’s reis naar een nieuw begin

Beste lezers,

 

Als gevolg van de transitie die COLT is ondergaan, bevinden we ons op een belangrijk kruispunt. Alles rondom COLT is op ingrijpende wijze veranderd; zowel in Phnom Penh als binnen onze eigen organisatie. Daarom hebben wij een belangrijke beslissing genomen die we graag met jullie willen delen. Maar voordat we de details in duiken, willen we graag op voorhand aangeven dat we jullie de komende tijd zoveel als mogelijk op de hoogte houden van belangrijke veranderingen. 

 

Snelle veranderingen in Phnom Penh en COLT

Phnom Penh ontwikkelt zich snel en deze vooruitgang wordt met open armen ontvangen. De community rondom COLT maakt ook een groei door, waarbij gezinnen die ooit afhankelijk waren van onze steun zich inmiddels vaak in de middenklasse van Cambodja bevinden. Naarmate de stad zich verder ontwikkelt, is het Dangkao-district waar COLT zich bevindt niet meer één van de plekken waar de meest kwetsbare gezinnen in Cambodja wonen. COLT’s aanwezigheid in de community is daarmee minder noodzakelijk geworden.

 

Sluiting van de shelter

Eerder dit jaar maakten we al bekend dat we de shelter gaan sluiten. Sinds 2005 hebben we talloze kinderen voltijd opvang geboden, waarbij we hen niet alleen onderdak gaven, maar ook onderwijs en eten, drinken en medische zorg. Omdat uit toenemend onderzoek blijkt dat er betere alternatieven zijn dan residentiële zorg, zijn de overheidsrichtlijnen in Cambodja een aantal jaar geleden aangescherpt. COLT heeft deze ontwikkelingen omarmd en de focus verlegd naar een 'Family Care First'-aanpak. Hierdoor konden we het overgrote deel van de kinderen reïntegreren. 

 

In december 2023 verlaten de laatste kinderen de shelter en beginnen aan het volgende hoofdstuk in hun leven. Net als bij alle kinderen die we door de jaren heen succesvol hebben gereïntegreerd, blijven we de kinderen volgen en ondersteunen op diverse manieren. De maatschappelijk werker belt hen maandelijks op en organiseert minimaal één keer per jaar een formeel huisbezoek. Deze positieve ontwikkeling van de afgelopen jaren is prachtig weergegeven in de video die we met Family Power hebben gemaakt over Phally en Phalla en het re-integratieprogramma van COLT. 

Geef je op voor één van onze nieuwe pakketten*:

 

  1. School Pakket: €10 per maand - schoolgerelateerde kosten

  2. Re-integratie Pakket: €30 per maand - schoolgerelateerde kosten en basisvoorzieningen zoals eten en persoonlijke hygiëne

  3. Community-Up Pakket: €15 per maand - blijvende steun voor families rondom COLT voor o.a. kinderdagverblijf kosten en maatschappelijk werk

*Donaties voor specifieke kinderen, maandelijkse sponsorpakketten en Club van 100 worden automatisch omgezet in één van bovenstaande pakketten op basis van hetzelfde bedrag

Nieuwe toekomst

De samenloop van de snelle ontwikkelingen in Phnom Penh en het sluiten van onze shelter leidden tot een diepgaande reflectie op de toekomst van COLT, met de steeds terugkerende vraag: kunnen we op een duurzame manier doorgaan met het ondersteunen van kwetsbare families in Cambodja?

 

Eindeloze discussies volgden, waarbij we nadachten over ons uiteindelijke doel, onze impact en onze financiële duurzaamheid, vooral in het licht van de afnemende donaties (wat sinds de COVID-19-pandemie is verergerd). Door deze overwegingen namen we samen het volgende besluit: COLT heeft in de huidige staat als community centrum haar maximale potentieel bereikt. In het besef dat dit hoofdstuk zijn einde heeft bereikt, hebben wij, de Cambodjaanse en Nederlandse bestuursleden en adviseurs, de beslissing genomen om alle activiteiten van COLT aan het einde van dit jaar stop te zetten.

 

In navolging van de wens van de oprichters van COLT, willen we impact blijven maken op de levens van Cambodjaanse families die dat het meeste nodig hebben. Maar dit gaan we op een andere manier doen. Momenteel onderzoeken we verschillende mogelijkheden om de doelstellingen te bereiken die in onze statuten zijn vastgelegd. Zodra we meer zekerheid hebben over het vervolg geven we jullie een nieuwe update. 

 

Aangezien de families, personeelsleden en alle betrokkenen in Cambodja dit nieuws als eerste, persoonlijk dienden te krijgen, konden we dit ingrijpende nieuws niet eerder publiekelijk delen. We stellen jullie begrip hiervoor erg op prijs. 

 

Samen 18 jaar COLT vieren

Deze keuze is niet lichtzinnig gemaakt en er zijn tranen gevloeid, vooral onder ons personeel. Ter ere van de bijzondere afgelopen 18 jaar, nodigen we graag alle kinderen, medewerkers, vrijwilligers, sponsors en partners van COLT uit voor een online feestmoment. 

 

We willen al de jaren van het huidige COLT met al onze trouwe volgers vieren, terugblikken op het mooie verleden en de geweldige momenten delen met iedereen die dat graag wil. 

 

Vier COLT’s reis met ons tijdens een online event in December ‘23!


Dit online evenement, dat we eind december organiseren, is voor ons allemaal een moment om afscheid te nemen, dierbare herinneringen te delen en dankbaar te zijn voor de impact die we samen hebben gemaakt. We geven je in een volgende nieuwsbrief -binnen niet al te lange tijd- meer informatie over de exacte datum en tijdstip, omdat we momenteel de laatste hand leggen aan de voorbereidingen voor dit feestelijke moment. 

 

Een nieuw hoofdstuk verkennen

Terwijl dit hoofdstuk wordt afgesloten, willen we onze energie blijven steken in het verantwoord ondersteunen van Cambodjaanse gezinnen. Zelfs nu we afscheid nemen van het huidige COLT, onderzoeken we nieuwe wegen en zoeken we naar innovatieve manieren om onze missie in Cambodja op een duurzame en verantwoorde manier voort te zetten. Wij verzekeren je dat wij je op de hoogte zullen brengen zodra er een besluit is genomen over hoe wij dit gaan doen.

 

Wij willen iedereen die deel van deze reis heeft uitgemaakt enorm bedanken. Jullie steun, hulp en liefde zijn de basis geweest waardoor COLT kon bloeien. Terwijl we een nieuwe weg inslaan, dragen we de geest van gemeenschap en veerkracht met ons mee dat COLT kenmerkt.

 

Neem vooral contact op via info@colt-cambodia.org als je vragen hebt over alles wat je in deze nieuwsbrief hebt gelezen.

 

Met vriendelijke groeten,

Het Cambodjaanse bestuur en het Nederlandse bestuur van COLT-Cambodia, en haar adviseurs

 

Vragen & Antwoorden:

 

Wat gaat er gebeuren met de kinderen die gebruikmaken van gemeenschapsvoorzieningen zoals de kinderopvang, kleuterschool en school?

We werken zeer nauw samen met omliggende partijen zoals de pagoda, de lokale gemeenschapsleider, andere NGO's en scholen om ervoor te zorgen dat de kinderen een veilige plek hebben om naartoe te gaan vóór/na hun reguliere school activiteiten.

 

Wat gaat er gebeuren met het personeel van COLT?

Mr. Piseth maakt samen met elk personeelslid een plan om te kijken wat hun volgende stappen kunnen zijn. Voor sommigen betekent dit dat ze hun eigen bedrijfje willen starten en COLT zal hen voorzien van een startpakket. Anderen ontvangen positieve aanbevelingsbrieven die ze kunnen gebruiken bij het solliciteren naar een nieuwe baan. Bovendien ontvangt het personeel, afhankelijk van de duur van hun verblijf bij COLT, een pensioenpakket.

 

Wat gaat er gebeuren met mijn (maandelijkse) donaties?

We blijven toegewijd aan het ondersteunen van families in Cambodja, en daarom verwelkomen we alle terugkerende donaties. Omdat we streven naar een organisatie met nog grotere impact, zullen we in een overgangsperiode terechtkomen. Tijdens deze overgangsperiode hebben we nog steeds financiële hulp nodig voor kinderen die in voorgaande jaren zijn gereïntegreerd. We houden regelmatig contact met hen en zullen doorgaan met doorlopende ondersteuning, waardoor uw bijdragen van onschatbare waarde zijn om onze missie te blijven ondersteunen.

 

Ik heb in het verleden bepaalde objecten gedoneerd, wat gaat daarmee gebeuren?

Alle eerdere donaties die zijn gedaan voor specifieke objecten (zoals solar panels) zullen voortduren en een blijvende impact hebben. Ze worden ofwel verkocht/weggegeven aan vergelijkbare organisaties die dezelfde doelen nastreven, of ze worden ingezet in toekomstige versie van COLT. Op deze manier zorgen we ervoor dat de steun die jullie hebben geboden, een duurzaam verschil blijft maken in de levens van degenen die het het hardst nodig hebben. 

 

Wanneer verwachten jullie ons meer informatie te verstrekken over het volgende hoofdstuk van COLT?

Naar beste vermogen zullen we proberen jullie zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van belangrijke updates. We verwachten jullie een update te kunnen geven in de eerste helft van 2024.

 
 
 
 
bottom of page