Ons team

De medewerkers en vrijwilligers van het COLT community centrum worden aangestuurd door shelter manager Piseth in samenwerking met onderwijskundige Kristine Wittenberg. Zij worden ondersteund en begeleid door het Cambodjaanse- en Nederlandse bestuur. COLT investeert in de training en ontwikkeling van haar medewerkers. Zo heeft Piseth zijn master in Sociale Wetenschappen succesvol afgerond dankzij financiële steun vanuit de stichting. Ook investeren we in relevante cursussen en trainingen. Tot slot zijn er mogelijkheden voor Cambodjaanse studenten om stage te lopen in het community centrum.

Wij werken SAMEN

Nederlandse bestuur

De Nederlandse stichting COLT is opgericht in 2006 met als doel financiële- en bestuurlijke ondersteuning te bieden aan de Cambodjaanse organisatie COLT (Cambodian Organization for Living en Temporary-care). Het bestuur geeft via haar controlerende en adviserende functie sturing aan de organisatie in Cambodja. Naast de periodieke bestuursvergaderingen bezoeken enkele bestuursleden COLT tenminste een keer per jaar. Bestuursleden voeren hun taken belangeloos uit en ontvangen geen beloning voor hun bestuursfunctie. In sommige gevallen kan op een onkostenvergoeding aanspraak worden gemaakt. Stichting COLT Cambodja heeft in Nederland een ANBI status (nr.70433) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 02092710 en heeft RSIN 815489894.

Maud - Voorzitter
Tineke - Secretaris
Sabina - Financiën
Noach - Bestuurslid
Jessica - Bestuurslid
Charlotte - Bestuurslid
Show More

COLT adviesteam

Het Nederlandse bestuur werkt samen met een team van adviseurs waaronder de voormalige bestuursleden Frida de Boer, Andre Teeuw en oud vrijwilligers. Indien nodig wint het bestuur advies in over organisatorische zaken, financiële kwesties, bestuurlijke vraagstukken, communicatie, ICT of recht. 

Team Arunny

Team Arunny is in 2016 opgezet door vijf enthousiaste studenten uit Amsterdam, toen zij deelnamen aan de 1% Student Battle. Zij hebben destijds veel geld opgehaald voor het community centrum en de opstart van zelfhulpgroepen. Sindsdien is Team Arunny actief gebleven en ondersteunt COLT door evenementen te organiseren om fondsen te werven in Nederland.

Sinds 2019 is Team Arunny weer nieuw leven ingeblazen en wordt er actief meegedacht om COLT te ondersteunen. Deze ondersteuning is tweeledig:

  1. Het overbrengen van het concept van een communitycentrum en de Cambodjaanse cultuur op leerlingen. Dit doen we door middel van presentaties op basisscholen en middelbare scholen waarin we ze bewust en bekend willen maken met het ontwikkelingswerk. Daarbij vertellen we onze eigen ervaringen over hoe het is om in dit Aziatische land te wonen, te leven en te werken. Wil jij hier meer over horen? Neem contact op met Jessica via jessica@colt-cambodja.org.

  2. Het meedenken over hoe COLT financieel gezond kan zijn en blijven door middel van fondswerving. Dit proberen we in lijn te doen met de strategische visie wat er voornamelijk op gericht is om COLT een duurzame en onafhankelijke organisatie te laten zijn.

Het team bestaan op dit moment uit Jessica (bestuurslid COLT), Iris, Ilse en Arnold. Dit zijn allemaal voormalige vrijwilligers die in Cambodja het mooie werk mochten verrichten. Wil je graag meedenken? Feel free to contact jessica@colt-cambodja.org.

Cambodjaanse bestuur

Het Cambodjaanse bestuur bestaat uit vier Cambodjaanse bestuursleden en drie buitenlandse bestuursleden, die elk één van de partnerorganisaties van COLT vertegenwoordigen. Naast de formele bestuursvergaderingen bezoeken de verschillende bestuursleden het COLT community centrum regelmatig om lokale ondersteuning te bieden. 

Dara - voorzitter
Tina - vice-voorzitter
Piseth - bestuurslid
Sopheak - bestuurslid
Kongkea - bestuurslid
Robert - bestuurslid
Stella - bestuurslid
Show More

COLT Duitsland

De stichting heeft een eigen bestuur in Duitsland. Het bestuur van COLT Duitsland bestaat uit: Robert Heiduczek (voorzitter), Peter Heiduczek (vice voorzitter), Helmut Halmich (penningmeester) en Robert Fritschka (secretaris). 

COLT Noorwegen

De stichting heeft een eigen bestuur in Noorwegen. Het bestuur van COLT Noorwegen bestaat uit: Kristine Wittenberg Andersen (voorzitter) en Tone Wittenberg (bestuurslid). . 

Kristine - Chairman
Tone - Board member
Show More

Newsletter

  • Would you like to receive our newsletter? Leave your email address below.

Follow us on Facebook

Click the "Donate" button to donate online. This donation is made via PayPal. After the donation has been submitted, you will automatically be redirected to the COLT website.

Bank account: 1200.24.942

IBAN: NL81RABO 0120 0249 42

BIC: RABONL2U

RSIN nummer 815489894