top of page

Photographer: Save the Children

OVER COLT

De ontwikkelingshulp die COLT biedt is duurzaam en verantwoord. In ons community centrum in Dangkor, een buitenwijk van Phnom Penh, zijn we er voor kansarme kinderen en hun families. We bieden dagopvang, onderwijs, medische- en sociale zorg. Ook is er tijd voor ontspanning en kunnen kinderen deelnemen aan sport- en spelactiviteiten. Helaas is het voor sommige kinderen beter dat ze tijdelijk of langdurig bij COLT wonen. Samen met een gekwalificeerde maatschappelijk werker bespreken we de gezinssituatie. We streven er naar deze te verbeteren zodat het kind na een bepaalde periode weer bij zijn eigen familie kan wonen. 

COLT is in 2005 opgericht als kleinschalige opvang in Phnom Penh. Kinderen die tijdelijk, of permanent, niet meer thuis konden wonen verbleven in het centrum. Drie jaar later heeft COLT een eigen school geopend waar Engelse- en computerlessen werden gegeven aan kinderen en studenten uit de buurt. In 2015 is het COLT community centrum geopend. Met de realisatie van het gemeenschapscentrum is onze hulpverlening uitgebreid. We zijn in staat families op meerdere vlakken te ondersteunen, zodat kansarme kinderen meer perspectief hebben op een mooie toekomst. 

Vrijwilligerswerk COLT
Heart & Hands
Doneren COLT
Sponsoractie COLT
Doelstelling

COLT heeft als doel dat ouders en families, dankzij onze hulpverlening, uiteindelijk zelfstandig gaan zorgen voor een veilige leefomgeving waarbij hun kind ook echt kind kan zijn. Hierdoor kunnen kinderen zich ontwikkelen tot
zelfstandige individuen en hebben ze meer mogelijkheden voor de toekomst. 

Écht kind kunnen zijn!

36575297_1963566103675539_17418175573267
Over Cambodja

Cambodja ligt in Zuidoost-Azië en wordt ook wel het land van de lach en de traan wordt genoemd. De bevolking is vriendelijk en behulpzaam maar de gebeurtenissen tijdens het schrikbewind van de Khmer Rouge in de jaren 70 hebben diepe sporen achtergelaten. Twee miljoen mensen kwamen om, de infrastructuur werd volledig verwoest en gezinnen werden op grote schaal ontwricht. De gevolgen hiervan zijn nog steeds zichtbaar in het dagelijks leven. Met name gebrek aan goed onderwijs, gezondheidszorg en sociale voorzieningen maakt dat een groot deel van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Het trauma dat de generatie die tijdens, of kort na, de Khmer Rouge periode opgroeide heeft opgelopen, is vaak nog niet verwerkt en zorgt voor veel problemen binnen het gezin. Huiselijk geweld, alcoholmisbruik, maar ook psychische problemen worden nauwelijks behandeld omdat er ofwel een taboe op rust, of adequate hulpverlening ontbreekt. Vanuit deze complexe geschiedenis is onze grondgedachte ontstaan om families in Cambodja te ondersteunen in het creëren van de basisbehoeftes in hun thuissituatie, die nodig zijn om je als individu te ontwikkelen. 

bottom of page