Jaaroverzicht

Stichting COLT in Nederland is verantwoordelijk voor alle financiële verplichtingen. Maandelijks ontvangt het community centrum een bedrag voor de vaste lasten en eventuele variabele kosten. De shelter manager zorgt voor een maandelijkse financiële verantwoording die door het Nederlandse bestuur wordt gecontroleerd en beoordeeld. Via onderstaande links kun je de laatste begroting, jaarverslagen en financiële overzichten van de afgelopen jaren raadplegen. 

Jaarsverslagen

Financiële overzichten

Partners

Om een zorgvuldige bedrijfsvoering te garanderen werkt COLT samen met verschillende partners in Nederland en in Cambodja. In Nederland werkt COLT samen met accountantskantoor HUT in Zuid-Laren. In Cambodja werkt COLT samen met het lokale administratie- en accountantskantoor Donasco, dat een controlerende functie heeft en de maandelijkse financiële administratie uitvoert. Daarnaast brengt Donasco jaarlijks verslag uit aan lokale autoriteiten en het Nederlandse bestuur. Tot slot werkt COLT voor juridische zaken samen met SPR Law Firm in Phnom Penh. 

Newsletter / Nieuwsbrief

  • Möchten Sie unseren Newsletter erhalten? – dann hinterlassen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse.

Klicken Sie auf den Button „Spenden“ um online zu spenden. Diese Spende erfolgt über PayPal. Nach der Spendenabgabe werden Sie automatisch wieder auf die Seite von COLT zurückgeleitet.

Kontonummer 1200.24.942

IBAN: NL81RABO 0120 0249 42

BIC: RABONL2U

Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken

RSIN nummer 815489894