Jaaroverzicht

Stichting COLT in Nederland is verantwoordelijk voor alle financiële verplichtingen. Maandelijks ontvangt het community centrum een bedrag voor de vaste lasten en eventuele variabele kosten. De shelter manager zorgt voor een maandelijkse financiële verantwoording die door het Nederlandse bestuur wordt gecontroleerd en beoordeeld. Via onderstaande links kun je de laatste begroting, jaarverslagen en financiële overzichten van de afgelopen jaren raadplegen. 

Jaarsverslagen

Financiële overzichten

Partners

Om een zorgvuldige bedrijfsvoering te garanderen werkt COLT samen met verschillende partners in Nederland en in Cambodja. In Nederland werkt COLT samen met accountantskantoor HUT in Zuid-Laren. In Cambodja werkt COLT samen met het lokale administratie- en accountantskantoor Donasco, dat een controlerende functie heeft en de maandelijkse financiële administratie uitvoert. Daarnaast brengt Donasco jaarlijks verslag uit aan lokale autoriteiten en het Nederlandse bestuur. Tot slot werkt COLT voor juridische zaken samen met SPR Law Firm in Phnom Penh. 

Newsletter

  • Would you like to receive our newsletter? Leave your email address below.

Follow us on Facebook

Click the "Donate" button to donate online. This donation is made via PayPal. After the donation has been submitted, you will automatically be redirected to the COLT website.

Bank account: 1200.24.942

IBAN: NL81RABO 0120 0249 42

BIC: RABONL2U

RSIN nummer 815489894

You could also donate us using Bitcoin (BTC). Scan the QR code below or use the next address: bc1qued67pgkhzrj2t0pcqz2x0t0vwns895fuuynq8v58mpdlmkjhshsakdvh9