top of page

Onderwijs in Cambodja

Vanaf de oprichting van COLT in 2005 speelt onderwijs een sleutelrol. De buurtschool in het centrum van COLT biedt gratis aanvullend onderwijs voor alle kinderen in de omgeving. Het onderwijsprogramma wordt samengesteld en uitgevoerd door een lokale docent in samenwerking met maatschappelijk werkers, nationale- en internationale vrijwilligers. De lessen bestaan uit Engels, Khmer, muziek, ICT, tekenen, natuur, milieu en sport. Tevens probeert COLT in overleg met de buurtschool in te spelen op leer- en ontwikkelingsproblemen, huiswerkbegeleiding en bijles. 

Naast de taallessen zijn tekenen, schilderen, knutselen en muziek vaardigheden die op een positieve manier bijdragen aan de sociale, emotionele en motorische ontwikkeling van kinderen. COLT heeft een knutsel- en muzieklokaal waar lessen worden verzorgd door lokaal personeel en vaak ondersteund door vrijwilligers. Op deze veilige plek krijgen buurtkinderen de mooie kans om hun concentratievermogen, zelfvertrouwen en creativiteit te ontwikkelen. De lessen worden ook ingezet om kinderen te leren over het milieu en duurzaamheid door bijvoorbeeld bij de knutsellessen plastic te hergebruiken. 

Lezen en schrijven

Naast lessen voor kinderen worden er ook taallessen voor volwassenen verzorgd. Veel Cambodjanen zijn op jonge leeftijd gaan werken waardoor ze nauwelijks onderwijs hebben gehad. COLT helpt hen om op latere leeftijd basisvaardigheden zoals lezen en schrijven te trainen. Het geeft zelfvertrouwen, verruimt de horizon en biedt een betere kans op een stabiele baan. 

Ouderbijeenkomsten en gezinsbegeleiding

COLT organiseert regelmatig bijeenkomsten voor de ouders van de kinderen die onze gemeenschapsschool bezoeken. Naast het bespreken van de voortgang op school bieden deze bijeenkomsten de mogelijkheid om de familiesituatie te analyseren. Het motiveren en betrekken van de ouders bij de opvoeding is essentieel om ervoor te zorgen dat kinderen zich positief ontwikkelen op school.  

Het community centrum heeft letterlijk en figuurlijk een centrale plek in de buurt. Naast onderwijs biedt COLT andere activiteiten aan waardoor buurtkinderen een veilige plek hebben om zich te ontwikkelen. Dit betekent dat kinderen regelmatig van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avond laat bij COLT zijn. Dit biedt onze maatschappelijk werkers de mogelijkheid gedrag van kinderen te observeren en te begeleiden. Indien nodig wordt samen met de ouders een plan gemaakt om de gezinssituatie te verbeteren. Afhankelijk van de situatie (en de veiligheid) van het kind, varieert dit van vrijblijvende counseling tot een eventuele interventie. In het laatste geval wordt er samengewerkt met de lokale politie en het ministerie van sociale zaken. Kinderen kunnen dan in onze tijdelijke opvang terechtkomen, van waaruit vervolgens wordt gekeken of en wanneer reïntegratie mogelijk is. 

bottom of page