top of page

Kinderdagopvang

COLT biedt samen met Sreyka Smile Association dagopvang voor kinderen tussen de anderhalf en zes jaar. Het gaat om kinderen uit onze gemeenschap die opgroeien in de allerarmste gezinnen. De dagopvang biedt een veilige, schone speelplaats, gezonde maaltijd, medische zorg en onderwijs. Het doel is de kinderen op jonge leeftijd de kans te geven zichzelf te ontwikkelen, zodat ze in de toekomst meer mogelijkheden hebben. Terwijl de kinderen bij de dagopvang zijn kunnen hun ouder(s) een inkomen verdienen. In Cambodja zie je helaas vaak dat ouders hun kinderen inzetten om geld te verdienen voor het gezin. Door de kinderen een veilige plek te bieden én ouders te begeleiden wil COLT dit voorkomen.  

COLT heeft twee nanny's in dienst die vijf dagen per week een gevarieerd dagprogramma uitvoeren. Zij zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen en bereiden ze voor op het basisonderwijs. Onderdeel van het programma zijn tekenen, gym, zingen, tuinieren, Engels, Khmer en natuurlijk samen spelen. De kinderen worden dagelijks opgehaald en thuisgebracht met onze tuk tuk. De nannies werken onder supervisie van gekwalificeerde maatschappelijk werksters. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van de kinderen. De maatschappelijk werksters observeren het gedrag van de kinderen en bespreken dit met de ouders. Ernstige problemen worden besproken met de pedagogisch coach. Door het ontwikkelingspan nauwlettend te volgen, en samen met ouders doelen te stellen, hopen we de algehele familiesituatie te verbeteren. 

Ontwikkelingsplan ouders

In ruil voor een schone, veilige omgeving waarin hun kind zich spelenderwijs kan ontwikkelen, ondertekenen de ouders een persoonlijk ontwikkelingsplan. In samenwerking met een maatschappelijk werker worden de stappen beschreven die de familie moet zetten om uit de armoede-cirkel te ontsnappen. Onderdeel hiervan zijn workshops en huisbezoeken, waarin ouders belangrijke levensvaardigheden als geldbeheer, opvoedkunde, maar ook taal en beroepstraining worden bijgebracht. Het doel is dat ouders voldoende vaardigheden hebben om hun gezin te onderhouden, zodat hun kind niet langer een bron van inkomsten hoeft te zijn maar regulier onderwijs kan volgen.  

Sponsoren gezocht

Voor slechts € 25,- per maand zorg jij ervoor dat een kind het kinderdagverblijf kan bezoeken. Dankzij jouw steun kan COLT zorgen voor gekwalificeerde nanny's, educatie-materiaal, gezonde voeding, vervoer, sociale en medische hulp voor het kind en het gezin. We begeleiden het gezin totdat zij in staat zijn om zelf voor een veilige thuissituatie te zorgen. Een situatie waarin het kind kind mag zijn en regulier onderwijs kan volgen. 

Wil je de kinderen in de dagopvang ondersteunen?

Maak je maandelijkse donatie over naar Stichting COLT Cambodia, IBAN NL81 RABO 0120 0294 42, o.v.v. ouder/kind. 

bottom of page