top of page

Na COLT

Kinderen die langdurig bij COLT gewoond hebben verlaten het community centrum wanneer ze 18 jaar worden. Ze zijn dan volwassen en klaar om hun eigen weg te gaan. Natuurlijk bereiden we ze hier goed en grondig op voor. Veel van hen hebben ten slotte geen familie die ze kan opvangen en begeleiden. Om de overgang van COLT naar een zelfstandig leven zo soepel mogelijk te laten verlopen werkt COLT nauw samen met gespecialiseerde organisaties.

Junior Staff Team (JST)

In 2012 heeft COLT het junior staff team opgericht voor de oudere kinderen. Ze helpen mee met de dagelijkse werkzaamheden binnen het community centrum. Op deze manier kunnen werkervaring opdoen en ontdekken wat ze leuk vinden. Maandelijks ontvangen ze een kleine vergoeding waarvan ze de helft mogen besteden. De andere helft wordt gestort op hun privé spaarrekening, waarover ze beschikking krijgen op het moment dat ze COLT verlaten. De werkzaamheden variëren van lesgeven en koken tot het organiseren van sportactiviteiten voor buurtkinderen. 

Studiekeuze

COLT stimuleert jongeren om te gaan studeren. Dat kan een studie aan de universiteit zijn, maar natuurlijk ook een beroepsopleiding. Om te ontdekken waar hun interesses liggen organiseert COLT regelmatig activiteiten. Denk aan een beroependag waarbij vakmensen komen vertellen over hun werk als accountant, monteur of maatschappelijk werker. Daarnaast gaan kinderen vanaf 16 jaar stage lopen, zodat ze zelf ervaren wat hun droombaan inhoudt. De kinderen worden bij het maken van de juiste studiekeuze begeleid door maatschappelijk werkers.

Studeren na COLT

Jongeren die starten met een opleiding mogen doorstromen naar het Midway House (MWH). Dit is een studentenhuis waar studenten van NFC (New Future for Children) en COLT samenwonen. Het Midway House is opgericht door de Nederlandse stichting Dom-Ray. Zij betalen de huurkosten, alle overige kosten worden door de inwonende studenten betaald. Jongeren die in het Midway House wonen zijn verplicht naast hun studie een bijbaantje te hebben. Een van de studenten is de huisvertegenwoordiger en draagt de zorg voor de dagelijkse gang van zaken. Het Midway House is een veilige en fijne plek waar jongeren de volgende stap kunnen zetten naar een mooie toekomst. Omdat COLT een financiële bijdrage levert aan de studie zijn de uitgestroomde jongeren verplicht eens per kwartaal hun voortgang te bespreken met de shelter manager. Indien hun resultaten achterblijven is COLT genoodzaakt de ondersteuning te halveren of in het ergste geval stop te zetten. 

bottom of page