top of page

Onze partners

COLT gelooft sterk in de kracht van samenwerken en kennis delen. Om onze doelen en missie te realiseren wordt samengewerkt met lokale en internationale partners. In Cambodja is COLT lid van verschillende netwerken. Dit is leerzaam, geeft kansen om elkaar te helpen en draagt bij aan een optimale hulpverlening voor kinderen en families.

Wij helpen elkaar!

Family Care First

Family Care First, onderdeel van Save the Children, is een netwerk van organisaties die samenwerken om kinderen te laten opgroeien in een veilige omgeving samen met hun familie. De organisatie streeft ernaar kinderen die onnodig in een kinderopvang leven te reïntegreren met hun familie. 

NGO CRC - rechten van het kind

NGO – CRC zet zich in voor de rechten van het kind in Cambodja. Dit landelijke netwerk organiseert activiteiten, trainingen en workshops voor medewerkers en kinderen. Via dit netwerk worden ook de contacten met andere NGO’s onderhouden.

M'lup Russey organization - ministerie van sociale zaken

M'lup Russey opereert op nationaal niveau en staat onder toezicht van het ministerie van Sociale Zaken. Naast trainingen en workshops over de nieuwe regelgeving voor NGO’s, verzorgt deze organisatie ook re-integratie van kinderen, gemeenschapshulp etc. Tevens geven zij adequaat advies over sociale problemen en dienen als vraagbaak. De COLT medewerkers nemen actief deel aan alle activiteiten om zo hun kennis op peil te houden en te vergroten.

Sreyka Smile Association - kinderdagverblijf

Sreyka Smile is onze samenwerkingspartner voor het kinderdagverblijf en ondersteunt kinderen in Cambodja via verschillende organisaties. Sreyka Smile heeft de bouw van het kinderdagverblijf gefinancierd, terwijl COLT de dagelijkse werkzaamheden uitvoert. De voorzitter van Sreyka Smile, Ms. Stella Désirée Bosch is tevens bestuurslid van COLT's lokale bestuur in Cambodja. Meer informatie? www.sreykasmile.org

Chibodia - medische kliniek

De Duitse NGO Chibodia is de samenwerkingspartner voor de medische kliniek binnen het COLT gemeenschapscentrum. Het medische team van Chibodia, bestaande uit een Cambodjaans doktersechtpaar en stagiaires, runt de kliniek een aantal dagen per week. De kliniek biedt gratis medische zorg aan de armste gezinnen rondom het gemeenschapscentrum. Meer informatie? www.chibodia.org

Domray stichting - studentenhuis

De Nederlandse stichting Domray ondersteunt in Cambodja de NGO New Future for Children
(NFC). Oprichtster Emmy Cohen heeft in Phnom Penh een Mid Way House (MWH) opgezet. Dit is een
studentenhuis voor jongvolwassenen van NFC. Sinds 2013 wonen hier ook kinderen van COLT die studeren aan de universiteit. Tijdens hun studie werken de studenten parttime om in hun eigen
levensonderhoud te voorzien. Meer informatie? www.stichtingdom-ray.nl

KIDS international - tandactie

Kids International Dental Services is een Amerikaanse non-profit organisatie die mondzorg biedt aan kinderen in verschillende ontwikkelingslanden. KIDS werkt sinds 2008 samen met COLT en komt jaarlijks voor twee weken naar Cambodja. Naast COLT bezoekt KIDS verschillende NGO’s in diverse regio’s om kinderen aan hun gebitjes te behandelen. . Meer informatie? www.kidservices.org

Windesheim - hbo stagiaires

Universiteit Windesheim stuurt jaarlijks studenten van de minor International Sustainable Development naar COLT. In Cambodja geven de studenten les, bieden pedagogisch- en psychosociaal advies en ondersteunen de lokale maatschappelijk werkers bij actuele problematiek en preventie ten behoeve van de lokale gemeenschap. 

Indochina Starfish Foundation (ISF) - voetbalcompetitie

De voetbalactiviteiten op het voetbalveld van COLT worden georganiseerd door Indochina Starfish Foundation. ISF verzorgt twee voetbaltrainingen per week aan kinderen uit de gemeenschap om ons heen. COLT neemt elke zondag met drie gemeenschapsteams deel aan de AFA – ISF Youth League voetbalcompetitie. Meer informatie? www.indochinastarfish.org

bottom of page