Bestuur COLT - Nederland

De Nederlandse stichting COLT is opgericht in 2006 met als doel financiële en bestuurlijk ondersteuning te bieden aan de Cambodjaanse organisatie COLT (Cambodian Organization for Living and Temporary-care). Tina Beekman-Tolner besloot de organisatie op te richten nadat zij tijdens een vakantie in Cambodja de armoede met beide ogen had aanschouwd en besloot hier samen met een aantal vrienden iets aan te doen.

De samenstelling van het bestuur is door de jaren heen aan verandering onderhevig geweest, maar wordt nog steeds geleid door Tina. Het bestuur is erg betrokken en geeft via haar controlerende en adviserende functie sturing aan de organisatie in Cambodja. Naast minimaal twee bestuursvergaderingen per jaar, komen de verschillende bestuursleden regelmatig op bezoek in Cambodja. Daarnaast vindt er zowel tussen de bestuursleden als met de organisatie in Cambodja doorlopend contact plaats via telefoon en email. 

De stichting Colt-Cambodja heeft in Nederland een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling – nr. 70433) en is ingeschreven in de KvK onder registratienummer 02092710.