COLT-Cambodia bestuur

COLT (Cambodian Organization for Living and Temporary-care) heeft als doel kinderen en families in Cambodja op een duurzame manier te ondersteunen op het gebied van tijdelijke én langdurige opvang, onderwijs, medische en sociale zorg, sport en milieu.

Om deze doelen te realiseren is er gekwalificeerd, lokaal personeel nodig dat de diverse taken binnen ons gmeenschapscentrum daadwerkelijk uitvoert. Het lokaal personeel staat onder leiding van shelter manager Sam Piseth, die regelmatig contact de Cambodjaanse directeur Deng Dara en het  Nederlandse bestuur.

Het Camobdjaans personeel wordt in de uitvoering van de dagelijkse handelingen ondersteund door een bestuur in Cambodja. Dit bestuur heeft vier Cambodjaanse leden en drie buitenlandse leden die elk één van de partnerorganisaties van COLT vertegenwoordigen. Naast de formele bestuursvergaderingen komen de verschillende bestuurleden regelmatig langs om ter plekke ondersteuning te bieden.