Financieel Jaaroverzicht

Het financiële traject van COLT (Cambodian Organization for Living and Temporary-care) in Phnom Penh, Cambodja loopt via de  Stichting Colt-Cambodia in Nederland. Elke maand wordt door de Nederlandse stichting  geld overgemaakt dat dient ter dekking van de lopende kosten. Terugrapportage vindt plaats d.m.v. een maandelijks financieel overzicht dat nauwgezet wordt beoordeeld door het stichtingsbestuur in Nederland.

Via onderstaande links kunt u de laatste begroting alsmede de jaarverslagen en financiële overzichten van de afgelopen jaren raadplegen:

 

colt_financieel_overzicht_2016.pdf

colt_financieel_overzicht_2015.pdf

colt_financieel_overzicht_2014.pdf

colt_financieel_overzicht_2013.pdf

colt_financieel_overzicht_2012.pdf

colt_financieel_overzicht_2011.pdf

colt_financieel_overzicht_2010.pdf

colt_financieel_overzicht_2009.pdf

colt_financieel_overzicht_2008.pdf

colt_financieel_overzicht_2007.pdf

Het meest recente jaarverslag én die van voorgaande jaren van de Stichting COLT – Cambodia, kunt u downloaden via volgende links:

colt_jaarverslag_2016.pdf

colt_jaarverslag_2015.pdf

colt_jaarverslag_2014.pdf

colt_jaarverslag_2013.pdf

colt_jaarverslag_2012.pdf

colt jaarverslag 2011.pdf 

Voor nadere informatie omtrent de financiën kan contact worden opgenomen met Sabina Baire, penningmeester van COLT: sabina@colt-cambodia.org

Partners

In Nederland werkt COLT samen met Accountantskantoor HUT in Zuidlaren.

In Cambodja werkt COLT samen met het locale administratie- en accountantskantoor Donasco, dat een lokale, controlerende functie alsmede de maandelijkse financiële administratie uitvoert. Daarnaast brengt Donasco jaarlijks verslag uit aan lokale autoriteiten en het bestuur in Nederland.

Voor juridische zaken werkt COLT samen met SPR Law Firm uit Phnom Penh  

   Accountant HUT