Cambodja

Cambodja is een land in Zuidoost Azië, dat vaak een land met een lach en een traan genoemd wordt. De mensen in Cambodja zijn vriendelijk en behulpzaam, maar de gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens het bewind van de Khmer Rouge, hebben diepe wonden achtergelaten. Van 1975 tot 1979 verloren twee miljoen mensen hun leven, werd de infrastructuur volledig vernield en families hardhandig ontwricht.

De gevolgen hiervan zijn nog steeds voelbaar in het dagelijks leven. Tekortkomingen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en social voorzieningen maken het leven moeilijk, met name voor het grote gedeelte van de bevolking dat onder de armoedegrens leeft. De generaties die tijdens of vlak na deze periode opgroeide hebben vaak veel onverwerkt trauma, wat serieuze consequenties heeft voor de gezinnen waarin ze nu leven. Zo is er veel huiselijk geweld, drugs- en alcoholmisbruik en psychologische problemen. Dergelijke problemen blijven vaak onbehandeld omdat het taboe is, of omdat er simpelwegonvoldoende faciliteiten zijn die hulp kunnen bieden.

COLT

COLT is opgericht in 2005 en biedt hulp aan kinderen en families in Cambodja op het gebied van tijdelijke en langdurige zorg, onderwijs, medische en sociale zorg, duurzame ontwikkelingen en sportactiviteiten. Tot 2015 was COLT gesitueerd in een van de armere districten in Phnom Penh, de hoofdstad van Cambodja. COLT bood vanaf het begin zowel permanente als tijdelijke zorg aan kinderen die om verschillende redenen niet meer bij hun familie kunnen wonen. In 2008 is COLT begonnen met het bieden van aanvullend onderwijs in Engels en IT aan kinderen en studenten uit de omgeving. 

In 2015 verhuisde COLT naar Dangkor, een buitenwijk van Phnom Penh, in de buurt vande vuilnisbelt en meerdere arme dorpjes. Met de realisering van het huidige gemeenschapscentrum, dat in staat is om een groter aantal families op meerdere vlakken te ondersteunen, kwam een droom uit. COLT heeft zich vanaf het begin voor kansarme kinderen ingespannen en we blijven dit doen, waarbij er nu extra moeite wordt gedaan om de hele familie op een hoger plan te helpen.