Kinderdagopvang

COLT biedt samen met Sreyka Smile Association  een kinderdagopvang aan voor kinderen onder de zes, van wie de ouders vaak op de vuilnisbelt werken of ernstige problemen binnen het gezin hebben. In ruil voor een schone, veilige omgeving waarin hun kind zich spelenderwijs kan ontwikkelen, ondertekenen de ouders een persoonlijk ontwikkelingsplan, waarin samen met een maatschappelijk werker wordt beschreven welke specifieke stappen de familie moet maken om uit de armoedecirkel te ontsnappen.  Een belangrijk onderdeel hiervan zijn workshops en huisbezoeken, waarin ouders belangrijke levensvaardigheden als geldbeheer, opvoedkunde, maar ook taal en beroepstraining wordt bijgebracht. Het uiteindelijke doel is dat de ouders voldoende vaardigheden hebben om het gezin te onderhouden, zodat het kind niet langer een bron van inkomsten hoeft te zijn, maar in regulier onderwijs terechtkomt.

Om onze veilige, schone en stimulerende omgeving te kunnen garanderen heeft COLT twee nannies in dienst die vijf dagen per week een gevarieerd dagprogramma afwerken. Naast de kinderen veilig en gezond te houden, willen we ze ook zo goed mogelijk voorbereiden op de stap naar het basisonderwijs. Onderdeel van het programma zijn tekenen, gym, zingen, tuinieren, Engels, Khmer en natuurlijk vrij spelen. Omdat de kinderen uit erg arme gezinnen komen, die vaak zelf geen vervoer hebben, worden de kinderen opgehaald en teruggebracht met onze tuk tuk.

De nannies en het welzijn van de kinderen staan onder supervisie van een gekwalificeerde maatschappelijk werkster. Deze houdt het gedrag van de kinderen in de gaten, en neemt dit mee in de gesprekken met de ouders. Ernstige problemen worden uiteraard besproken met de shelter manager en buitenlandse coaches. Door het ontwikkelingsplan nauwlettend te volgen, en samen met de ouders specifieke doelen te stellen, hopen we de algehele familiesituatie te verbeteren, zodat de kinderen tijdig gereïntegreerd kunnen worden.

   

 

Gezocht Ouder/kindsponsoren

Voor de kinderen in het kinderdagverblijf zoeken wij ouder/kindsponsoren. U wordt al ouder/kindsponsor voor €25,- per maand. Dankzij uw steun als ouder/kindsponsor kan COLT zorgen voor gekwalificeerd personeel, educatiemateriaal, gezonde voeding, vervoer en sociale en medische hulp voor deze gezinnen. Het gezin krijgt dankzij u de noodzakelijke hulp tot ze het heft weer in eigen handen kunnen nemen. Bij het ene gezin zal dat langer duren dan bij het andere.

 

Meld U nu aan! En help deze gezinnen hun leven weer op de rit te krijgen!

Wilt u de gezinnen in onze dagopvang ondersteunen? Maak dan uw maandelijkse donatie over naar Stichting COLT Cambodia, IBAN NL81 RABO 0120 0294 42, o.v.v. ouder/kind. 

COLT is een ANBI stichting, waardoor uw maandelijkse donatie aftrekbaar is van de belasting.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@colt-cambodia.org.