Opvang

Binnen het gemeenschapscentrum worden kansarme kinderen op diverse manieren ondersteund. Naast onderwijs en sport, biedt COLT verschillende vormen van opvang voor kinderen die dit het hardst nodig hebben. Hoewel COLT een beleid heeft waarin zoveel mogelijk oplossingen binnen de gemeenschap worden gezocht, is er soms geen andere mogelijkheid dan een kind (tijdelijk) op te nemen. Dit schept tijd en ruimte om samen met de betrokken familie naar oplossingen te zoeken, in de wetenschap dat het kind veilig is. In de subkopjes van deze pagina vind u informatie over de verschillende vormen van opvang die COLT biedt.

 

Opvang

OpvangOpvang