Kenniscentrum

Een belangrijk onderdeel van COLT’s rol als gemeenschapscentrum, is de kennis en vaardigheden van de bevolking om ons heen te vergroten. Door een gebrek aan opleiding en belangrijke levensvaardigheden als budgetteren en hygiene, komen kwetsbare families vaak niet uit de armoedecirkel. Ze leven van dag tot dag, zien soms de problemen niet, of geen enkele uitweg. Via verschillende activiteiten probeert COLT de capaciteiten van de families binnen de gemeenschap te vergroten, zodat ze minder snel in de meest erbarmelijke omstandigheden terechtkomen, maar ook de juiste stappen kunnen zetten in het geval dit toch gebeurt.

Naast onderwijs voor kinderen besteedt COLT nu ook veel tijd in de training en opleiding van ouders. Dit varieert van taallessen, workshops in opvoedkunde, tot een op een begeleiding en het opzetten van een stappenplan tezamen met een van de maatschappelijk werkers van COLT. Alle activiteiten zijn ontwikkeld met de onderliggende overtuiging dat echte verandering alleen plaatsvindt als de lokale bevolking zelf capabel is problemen te erkennen, analyseren en bereid is structurele oplossingen in te passen. 

COLT’s kenniscentrum is zowel een fysieke plaats, waar mensen uit de buurt terecht kunnen voor informatie over aktuele problemen in hun eigen leven, alswel het idee dat via een centrale rol in de gemeenschap COLT de groei van kennis kan faciliteren. De verschillende onderdelen van het kenniscentrum zijn beschreven in de subkopjes van de huidige pagina.