Gemeenschapscentrum

De Cambodian Organization for Living and Temporary-care (COLT) is een gemeenschapscentrum dat hulp biedt aan kinderen en families in Cambodja op het gebied van tijdelijke én langdurige opvang, onderwijs, medische en sociale zorg, duurzaamheid en sport.

Het centrum is gesitueerd op 12 kilometer van Phnom Penh, de hoofdstad van Cambodja, en is omringd door een zestal arme dorpjes en nabij de vuilnisbelt. Nadat het huidige centrum in juni 2015 haar deuren opende voor de omringende gemeenschap, zijn diverse activiteiten opgestart die allemaal als doel hebben de families in onze directe omgeving te ondersteunen. Omdat de behoeften van de bevolking veranderlijk zijn heeft COLT een dynamisch beleid, waarin doorlopend geëvalueerd wordt of de huidige activiteiten daadwerkelijk aansluiten op de problemen in de buurt en of ze bijdragen aan duurzame oplossingen. Zo worden er veel middelen toegekend aan het opbouwen van de capaciteiten van de families waarmee we werken, zodat deze uiteindelijk op eigen benen kunnen staan.

Informatie over de verschillende activiteiten die COLT uitvoert kunt u vinden op de subkopjes van de huidige pagina.