Medische zorg

In een ontwikkelingsland als Cambodja, waar met het tropische klimaat en de beperkte sanitaire voorzieningen constant allerlei ziekten op de loer liggen, is gezondheidszorg en preventie letterlijkvan levensbelang. Doordat veel mensen zich niet bewust zijn van ongezonde en onhygiënische gewoonten, en doktersbezoeken vanwege geldgebrek zo lang mogelijk worden uitgesteld, krijgen met name veel kinderen en ouderen vaak met ziekte te kampen. COLT probeert dit probleem via verschillende activiteiten terug te dringen. 

COLT betaalt de gezondheidszorg voor alle kinderen die tijdelijk of langdurig in onze opvang verblijven. Tevens is er een medische kliniek op het terrein, waar mensen uit de buurt gratis naar toe kunnen voor een consult van de dokter. De kliniek wordt geleid door de doktoren van Motomedix, een initiatief van onze partner Chibodia. Drie keer in de week komt er een dokter voor twee uur langs om patiënten te helpen, gratis medicijnen te verstrekken of eventueel door te verwijzen naar een ander ziekenhuis.

Incidenteel ondersteunt COLT specifieke, individuele zorg. Zo wordt, in samenwerking met Sreyka Smile Association, fysiotherapie verzorgt voor Piseth. Piseth is een jongen die op jonge leeftijd ernstig ziek is geweest, waardoor zijn spieren vrijwel geheel zijn verschrompeld. Door als NGO's samen te werken en hem zowel fysiek als mentaal te stimuleren, is er hoop dat hij uiteindelijk kan lopen en een onafhankelijkere leven kan leiden.  

Naast diverse doorlopende zorg, worden er van tijd tot tijd aanvullende evenementen georganiseerd waarin er op grotere schaal controles worden uitgevoerd. Zo komt er jaarlijks een groep tandartsen en vrijwilligers van KIDS (Kids International Dental Services) om aan honderden kinderen gratis tandheelkunde te verstrekken, en komen er regelmatig verschillende groepen doktoren of verpleegsters langs om op vrijwillige basis hulp te bieden.

Naast de behandeling van acute problemen, vormt onderwijs en preventie een centraal onderdeel in ons beleid. Voor alle kinderen in de opvang betekent dit bijvoorbeeld het inslijpen van routines als handen wassen en tanden poetsen, terwijl er via de zelfhulpgroep kennis wordt geïnjecteerd in alle lagen van de gemeenschap. Door nauwe samenwerking tussen ons team van maatschappelijk werkers en het personeel van de organisaties die de verschillende medische activiteiten uitvoeren, kan COLT inspelen op de nood binnen de gemeenschap. Zo kan er teruggekoppeld worden naar lokale autoriteiten of grotere organisaties, of gerichte trainingen worden ontwikkeld, waarin veel voorkomende problemen belicht worden.